Wie zijn wij?

Kleofas bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich bezighouden met het inzamelen van geld voor ons werk op de Filipijnen. Giften die we van onze donateurs ontvangen komen direct ten goede aan onze jonge studenten.

Ons doel
Stichting Kleofas biedt deze jongeren de middelen om een goede opleiding te volgen. Met een afgeronde opleiding is de kans groter op een goede baan. Met een baan wordt het inkomen verdiend. Daarmee kunnen ze hun eigen familie een veel beter bestaan geven.

Profiel van Kleofas
Kleofas is in 1990 ontstaan als een informele vereniging. Sinds april 1998 is Kleofas een stichting. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder nummer 17104638.

Momenteel ondersteunen we ongeveer 45 scholieren en studenten. Stichting Kleofas selecteert de studenten die een studiebeurs ontvangen zorgvuldig met de hulp van Filipijnse contactpersonen op inzet en capaciteiten, maar vooral op economische omstandigheden van de familie. Er wordt van de studenten naast inzet ook enthousiasme en een goede motivatie verwacht. Onze contactpersonen begeleiden onze studenten en beheren de financiën. De studiebeurs die de studenten ontvangen, hoeft niet te worden terugbetaald.

Afhankelijk van de studierichting bedragen de kosten tussen € 250 en € 2.000 per jaar per student. Het geld wordt gebruikt voor:

– het schoolgeld
– boeken
– uniform en schoenen
– reiskosten
– verblijfskosten

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.