Visie en missie

Ieder mens heeft recht op een betekenisvol leven. Evenwel, niet iedereen is economisch gezien in staat om aan zijn of haar leven perspectief te geven. Wij vinden dat een gebrek aan geld nooit een belemmering mag zijn voor de ontplooiing van een kind.

Stichting Kleofas biedt door het mogelijk maken van het volgen van een studie perspectief om deze ontplooiing te verwezenlijken. Hiertoe worden financiële middelen ter beschikking gesteld.

De medewerkers van Stichting Kleofas zijn allen vrijwilligers. Hierdoor blijven de te maken kosten voor de organisatie minimaal.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.