Onze werkwijze

De contacten die wij met iedere scholier hebben, lopen via een plaatselijke contactpersoon. Contactpersonen spelen een belangrijke rol voor Kleofas. Niet alleen beheren zij het beschikbaar gestelde geld, maar ook zien zij toe op een goede voortgang van de studie en de ontwikkeling van de scholier. 

Financiële adoptie
Kleofas biedt ook de mogelijkheid om een scholier persoonlijk te ondersteunen. Dit houdt in dat de donateur alle kosten van de gehele studie op zich neemt. Kleofas stimuleert persoonlijke contacten tussen student en de financiële adoptie ouders.

Vrijwilligers
De Kleofas organisatie bestaat uit louter vrijwilligers. Daardoor blijven de organisatiekosten tot een minimum beperkt.

Op dit moment bestaat het bestuur van Kleofas uit de volgende personen:

– Hans Pronk, voorzitter
– Frans van Woesik, penningmeester
– Ans van Beerendonk, secretaris

Nieuwsbrieven
Vier keer per jaar verschijnt voor de donateurs van Kleofas een nieuwsbrief. Hierin kunnen zij lezen hoe het de studenten vergaat. In de nieuwsbrieven staan ook meer algemene artikelen. Ieder jaar verschijnt een financiële verantwoording.

Financiën
De inkomsten van Kleofas bestaan uit giften van onze donateurs, incidentele schenkingen en subsidies. Daarnaast verkopen we kerst- en wenskaarten en Filipijnse sieraden.

Financiën > Jaarrekeningen

Klik op onderstaande links voor de laatste jaarrekeningen.

Balans en Exploitatie 2007

Balans en Exploitatie 2008

Balans en Exploitatie 2009

Balans en Exploitatie 2010

Balans en Exploitatie 2011

Balans en Exploitatie 2012

Balans en Exploitatie 2013

Balans en Exploitatie 2014

Balans en Exploitatie 2015

Balans en Exploitatie 2016

Balans en Exploitatie 2017

Balans en Exploitatie 2018

 

 

.

.

.

.

.

.

.