ANBI gecertificeerd

Stichting Kleofas is een ANBI gecertificeerde charitatieve instelling. Onze gegevens zijn als volgt:

Naam
Stichting Kleofas

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden InformatieNummer)
806793089

Contactgegevens
Zie contact

Bestuurssamenstelling
J.G.J. (Hans) Pronk (voorzitter)
J.A.M. (Ans) van Beerendonk (secretaris)
F.E. (Frans) van Woesik (penningmeester)

Beleidsplan
Zie beleidsplan

Beloningsbeleid
Zie beloningsbeleid

Doelstelling
het bieden van de mogelijkheid aan kansarme jongeren tot het volgen van een (beroeps)opleiding en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, in gebieden waarin de mogelijkheid tot sociaal-economische ontwikkeling ontbreekt.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie Activiteitenverslag Stichting Kleofas 2013-2014

Financiële verantwoording
Hieronder enkele extra documenten die van belang zijn in het kader van ANBI certificering:

Overzicht resultaten schooljaar 2013-2014
Opgave CBF 2013
2014 1126 Laatste ontwikkelingen ANBI op ANBI.NL

Op deze pagina vindt u onze financiële verslagen.

Graag nodigen wij u uit onze website te bekijken! Uw bijdrage aan onze werkzaamheden is meer dan welkom!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.